هیییییییی وای من2

کامران نجف زاده:هر هفنه چهار نفر دور هم جمع میشند و شام میخورند-هم خوش میگذره -و هم گاهی وقتها حسابی گند میزنند(هیییییییی وای من)


میزبان شب دوم:احمد خاتمی-

خامنه ای:این غذا به مراتب بهتر از غذای دیشب بود -چون من پروستات دارم و ایشون هم لطف کرده بودند و املت با (گوجه) فراوان درست کرده بودند من امشب امتیاز 9 رو به احمد جان میدم

مشایی:کله ماهی هوس کرده بودم بعدا این چشم ورقلمبیده به من املت داد।من 1 هم با زور میدم

احمدی نژاد:اون نمره رو لولو برد -2 هم زیادته

شب بعد خونه اسفندیار خان هستیم

دررابطه با: برنامه (بفرمایید شام ایرانی)ساخته میشود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر