هیییییییی وای من3

کامران نجف زاده:هر هفنه چهار نفر دور هم جمع میشند و شام میخورند-هم خوش میگذره -و هم گاهی وقتها حسابی گند میزنند(هیییییییی وای من)

میزبان شب سوم:اسفندیار رحیم مشایی-

خامنه ای:من اگر می دونستم که این آقا در این مسابقه شرکت داره به معنای واقعی کلمه استعفا میدادم.نمره=0

احمدی نژاد:من اگر به خام به عَدالت حکم کنم باید به ایشون نمره 10 رو بدم।اصولا همه کارهای اسفندیار حرف نداره چه برسه به غذا پختن

احمد خاتمی:باد در برابر این جریان انحرافی که مسیر برنامه وزین بفرمایید شام ایرانی رو کج میکنه ایستاد.نمره=०

شب آخر مهمان بیت رهبری هستیم

دررابطه با: برنامه (بفرمایید شام ایرانی)ساخته میشود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر