هیییییییی وای من1

کامران نجف زاده:هر هفنه چهار نفر دور هم جمع میشند و شام میخورند-هم خوش میگذره -و هم گاهی وقتها گند میزنند(هیییییییی وای من)
میزبان شب اول:محمود احمدی نژاد-
خامنه ای:نظر من دیگه به آقای رئیس جمهور نزدیکتر نیست پس امتیاز ३ رو بهش میدم
مشایی:فکر میکنم غذای محمود مروز تیست خوبی داشت .من نمره 9 رو میدم
احمد خاتمی:هرچی آقامون بگند.منم3 میدم
شب بعد مهمان خونه احمد آقا هستیم
دررابطه با: برنامه (بفرمایید شام ایرانی)ساخته میشود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر