۲۲ بهمن مبارک نیست دیگه

در رابطه با: مبارک به شرم الشیخ گریخت! (کجای شیخ میشه این شرم؟ :دی)

بزودی: خسرو معتضد: ۲۲ بهمن و صدور انقلاب به مصر !

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر