مبارک هم همین الان رفت ولی این فید ما رو با این رفتن نرفتنش قاط زد توش

رسانه ملی: مبارک رفت لندن
مبارک: هستم فعلا
عمه ملی: لحظاتی پیش خبر رسید مبارک قاهره را به سمت سوییس ترک کرد
مبارک: هستم فعلا
عمه ملی: مبارک رفت هلند
مبارک: هستم فعلا
ننه ملی به نقل از بی بی سی: مبارک رفت
مبارک: هستم میرم شرم الشیخ حموم آفتاب
خاله ملی: مبارک رفت
مبارک برنزه کرده تو کاخ ریاست جمهوریش ننشسته: هستم فعلا
اچخ (امروز چه خبر؟): مبارک برو دیگه! فید رو قرق کردی!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر