من تو دهن این مجلس می‌زنم

وزیر راه منو! بهبهانی منو! استیضاح و عزل می‌کنین؟
کل وزارتخونه راه رو منحل می‌کنم!
من مجلس تعیین می‌کنم!
من تو دهن این مجلس می‌زنم!
من مجلس رو به توپ می‌بندم!

2 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

انتساب بیانیه دیروز به اخوان المسلمین از اساس دروغ بود
http://www.tabnak.ir/

ناشناس گفت...

همشون ریدن بو میدن

ارسال یک نظر