یازدهه فجر - سه

در عبارت «این دارایی از غنائم اسلام است و مال ملت و مستضعفین است و من امر کردم به مستضعفین بدهند و خواهند داد لکن هَمَه در وحدت کلمه و آحاد...» منظور از مستضعفین کدام است؟

الف- بنیاد مستضعفین
ب- بنیاد جانبازان
ج- محسن رفیق‌دوست
د- سپاه پاسداران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر