سند صدور انقلاب اسلامی به مصر

خب به سلامتی انقلابمون هم به مصر صادر شد!!

در رابطه با: زیرگرفتن معترضین مصر با اتومبیل

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر