قرص نماز کی می‏آد؟

- علی! علی! علی! علی!
- دی‏ جِی برو بعدی! دی جِی برو بعدی!
- حسن! حسن! حسن! حسن!

در رابطه با: استفاده از قرص‌های روانگردان برای شورگرفتن در هئیت‌های مذهبی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر