اختلاف علما روی دیوار

نوشته سمت راست: استفاده از میوه و سبزیجات نهی شده است.
نوشته سمت چپ: تو غلط کردی! خیلی هم توصیه شده است!

2 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

این مربوط به مسافرت و اون مربوط به محل دائمی زندگیه
کسی که داشته اینا رو مینوشته حوتسش بودخ الکی ننوشته
شاید به این خاطر که در مسافرت اگه آدم مریض بشه و مسموم بشه یکیم خوب شدن سخت تر میشه

ناشناس گفت...

چه ربطی داره بهم میخواهی یه چیزی گفته باشی

ارسال یک نظر