حرف مردم - هفده

اتوبوس های خصوصی معلوم نيست کرايه‌شان را اول می‌گيرند يا آخر؛ مسافران خسته و توی فکر خودشان هستند و راننده‌ها هم خسته و توی فکر خودشان هستند و هم اول کرايه را می‌گيرند و هم آخر؛ هیچ‌کدام هم اصلن حواسشان نیست! لطفن فکری به حال ملت بکنید. به قول شاعر از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر