تقسیم وظایف

سخنگوی اتحادیه نخود سیاه ها از کناره گیری قریب الوقوع این اتحادیه به نفع سندیکای خودپردازها خبر داد.

در رابطه با : اظهارات مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در رابطه با عملکرد خودپردازها در چند روز اخیر

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر