آقای دکتر! اینجا دوربین مداربسته داره ها!


ملت: آقای دکتر، مریض، اقتصاد شماست ها! مطمئنید ما باید شیاف کنیم؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر