فسيل نظام


-برادر عرزشی! عزرائيــــل! لامذهب، چه‌قدر بديم این فسیل رو هم نفت و گاز كنی؟

در رابطه با: بازدید جنتی از غنائم پارس جنوبی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر