چپ و راست

راستیه : هیییییییی هییییییییی عکس
چپیه : مرگ ! سنگین باش مرتیکهدر رابطه با : نمایشگاه عکس حماساندیس 9 دی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر