حماسه 9 دی

این جور که اینا پیش می‏رن فکر کنم چند سال دیگه به جای 22 بهمن باید 9 دی تعطیل کنن.

در رابطه با: حماسه 9 دی باعنوان «روز پیوند عاشورایی امام و امت» در تقویم رسمی ثبت شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر