حرف مردم - شش

مشايی در راس همه امور است.

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

آشغال گفت...

این الان فحشه؟!

ارسال یک نظر