در روز قدس


مردم:نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران
پخش زنده در تلويزيون رسا: هم غزه هم لبنان جانم فداي ايران
مردم:مرگ بر اصل ولايت فقيه
پخش زنده در تلويزيون رسا:مرگ بر خامنه اي\خميني كجايي موسوي تنها شده


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر