آقاي فلاني در تماس با بيت رهبري مطرح كرد :

" بيت ِ آقا؟ "
" خودمم بفرمائين "
" آقا ! گيريم آمريكا از دريا اومد با زير دريايي زدينش ، از هوا اومد با كرار زدينش ، اين آرنولد رو كي ميخواد بزنه !؟ "


در رابطه با : جت بمب افکن کرار ساخت ایران رونمایی شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر