شعار فوری برای روز قدس

فلسطین! اسرائیل! پیوندتان مبارک!
ای مردم فلسطین! به اسرائیل نچسبین!
فلسطین حیا کن! اسرائیل‏و رها کن!
اسرائیل و فلسطین! قلب منو شکستین! چه شیطونایی هستین!
نه لبنان! نه غزه! لعنت به انتفاضه!

شعار برای پلاکارد:
القدس فنا!


در رابطه با: مذاکرات صلح مستقیم بین فلسطین و اسرائیل

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر