هوشنگ نصیرزاده برنامه نود


نصیرزاده: ببینید! الان! الان ا.ن. با دست راست تخمای افتخاری رو گرفته که ایشون هم طبق اساسنامه فیفا مجبور بوده خودش رو بندازه تو آغوش اون.
فردوسی پور تو صحنه آهسته: آآآآآخ‌‌خ‌خ‌‌خ‌خ!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر