الاسفنديار العمود الدين

يعني وقتي بلند شد كه (حرف) بزنه كاريش نميشه كرد.يا بايد گذاشت كار (حرف) زدنش تموم شه تا خودش دوباره بخوابه يا اينكه حواسش رو پرت كني كه به يك چيز ديگه فكر كنه و (حرف) رو بي خيال شه
حرف = 0
در رابطه با : حاج منصور ارضي عليه مشايي : اين موجود در دولت عين آلت تناسلي مردانه است

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر