6 و 9

رییس جمبوری در هفتمین سفر استانی خود به نیویورک، آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو با اوباما اعلام كرد. پیش از این ساسی مانکن، در یک آهنگ شیش‌و‌نه، به آموزش حرف زدن با اوباما پرداخته بود.

در رابطه با: وی افزود دلش برای صدای اکوستیک سالن خالی سازمان ملل تنگ شده است

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر