سایه ی سیاه ضحاک بر پرچم کاوه

شما خودتون رو پرچم ایران لکه نفتی انداخیتن! اول اینو پاک کنید.


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر