بچه بياين بسيجي بشيم !

در رابطه با : بسيجي - سانديس خور و ...

پوستر تبليغاتي  آموزش پايه بسيج / سطح مقدماتي  كاري از آقا گرگه در امروز چه خبر ؟!
براي فهم بهتر موضوع عكس را در سايز بزرگتر ببينيد !

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر