امام گفت خودتو بنداز تو چاه!...

وی افزود: تازه امام گفت اگر تجاوز هم بکند که چه بهتر!

در رابطه با: لاریجانی: امام گفت سپاه اگر کودتا کند خوب است

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر