فيتيله جمعه.شنبه. يكشنبه.دوشنبه. تعطيله

از امروز به راحتي هرچه تمام تر (البته خانمها يك ذره رعايت كنند و جم و جور تر) روي كاناپه لم داده و ريموت كنترل كانال هاي بسيار جذاب جمهوري اسلامي را ديده و مجذب(بر وزن مفعل) شده.مخصوصا كه ايام الله فاطميه هم هست و طبق سنوات ماضيه ي آن سازمان محترم برنامه هايي بس فخيمه براي ملت پخش ميكنند.

دوستان مجسمه دزد هم با خيال راحت رفته و مجسمه ها را دزديده ،چون غيورمردان دولت كه در اجلاس g15 هستند و مردم هم كه دارند با برنامه هاي صدا و سيما حال ميكنند. پس بهترين فرصت هست ،تازه پليسهاي مهربون در كنترل ترافيك هم دارند مراسم حاج سعيد حداد و حركات موزون نوچه هايش را تماشا ميكنند.خواهش ميكنم از دزدان عزيز كه حتما اين مهم را انجام دهند چون چند وقته خبر هاي اينجوري خخنده دار خيلي خيلي كم شده و وب ما هم به حالت تعليق در اومده


در رابطه با: تعطيلي شنبه و يكشنبه مدارس و دانشگاه ها در تهران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر