پاي دار يا بالاي دار ؟ مسئله اين است

- واللا قديمي ها خوب گفتن كه ...
- خفه شو ...

در رابطه با : اعدام هاي اخير

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر