اي تو روح آدم پررو

فك نكنيد زياد برام مهمه ها , نه , ولي بعضي وقتها برام سوال ميشه كه آيا بعضي ها واقعا به روح اعتقاد دارن يا نه ؟!


در رابطه با : سردار نقدی: نمره سال گذشته بسیج 20 بود 

* از چند ؟؟؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر