بازار آزاد

_ آقا داماد چیکاره هستند؟
_ توی کار بیزینس بچه است!!
.
.
.
.
در رابطه با: رییس جمهور: هر نوزاد یک میلیون تومان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر