آرومتر... الان زلزله مياد

البته بنده تا حدودي با نظر خطيب جمعه تهران موافقم، ولي به نظر من ايجاد زلزله منحصر به زنا نميشه، رابطه شرعي و قانوني هم با توجه به «تكانهاي شديدي» كه داره باعث زلزله ميشه، البته با ريشتر پايين!
.
.
.
در رابطه با: صديقي: وقتی زنا توسعه پیدا کند زلزله فراوان می‌شود

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر