از مزایای مهندس بازی

اگر مهندس بازی هم اندازه دکتر بازی جذابیت داشت، حالا انقدر دکتر بیکار نداشتیم...

در رابطه با: روز مهندس

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر