آقا داماد ِ شيرده

- آقا داماد چه كاره‌ان؟
+ با شيشه تو دهن رويانا شير مي‌چپونن
- پس بيكار شدن ديگه؟!‏
.
.
.
در رابطه با: رويانا نخستين گوسفند شبيه سازي شده خاورميانه، مرد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر