ریگی خورد به ته دیگ ؟

 آقا : چاقوی ناقابلی دارم میدم سرتو ببرن مرتیکه.
ریگی : شما که بیشتر از من سر بریدی که آقا.
آقا : ما در دایره اسلام سر بریدیم تو خارج از دایره بریدی. چه قد گفتم بیا تو دایره خودت نخواستی.
ریگی : حالا بیام ؟ جون آقا توبه میکنم.
 آقا : نه دیگه دیره. گند زدی به همه چی.
ریگی : قزل آلای خوب دارما.
آقا : ببرید سرشو ببرید.
ریگی : آقا انبار اسلحه مو لو می دم کجاس .
آقا : خودمون پیداش می کنیم. ببرید سرشو ببرید.
ریگی : اون نه یه انبار گنده تر دارم که نمی دونی کجاس.
آقا :  ما خودمون داریم بمب هسته ای تولید می کنیم به انبار تو نیاز نداریم. ببرید سرشو ببرید پدر سوخته رو.
ریگی : نه آقا توبه توبه توبه !

در رابطه با : عبدالمالک ریگی دستگیر شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر