داماد انتحاری

+ آقای داماد چه کاره ان؟
- عملیات انتحاری می کنند.
+ عجب!
.
.
.
در رابطه با: انجام عملیات انتحاری توسط جندالله در گذشته.

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

مممد گفت...

موضوعارو اون بغل گذاشتیم که شما موضوع گذشته رو ننویسی (آیکون چند بار بگم)

ارسال یک نظر