انقراض

رهبر: ... بله، ما سابقاً هم به آقای فلانی گفتیم. نه آقای فلانی؟
(مکث)
رهبر: آقای فلانی؟ آقای فلانی؟!
- آقا اجازه! آقای فلانی هم همین الآن دار فانی رو وداع گفتند.
رهبر (با لبخند ملیح و صدایی دلنشین): همینجوری پیش بره تا آخر این جلسه تموم می‌شین که.
(خنده‌ی حضار)

در رابطه با: پایان کار هفتمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان و دیدار مجلس خبرگان با رهبر

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر