Control Our Dix (حذف شد)

این پست به علت عدم رعایت قوانین وبلاگ و نداشتن ارتباط با هیچکدام از موضوعات، یا درج نکردن موضوع مورد نظر، از سوی مدیریت وبلاگ حذف گردید.
در صورت تکرار، جریمه‌های سنگین‌تری برای نویسنده در نظر گرفته خواهد شد.

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

Bingala گفت...

wrong move
bad gesture
totally disappointed & offended
---
این پست دیروز پست شده بود برای امروز و شورای نگهبانوار سانسور شد و تهدید؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

ارسال یک نظر