دستــــا شـــله

شیخ الشیوخ، روغن چراغ کم فروغ، افضل سلاطین دروغ، حضرت ختمی نکبت،  عبا از دوش بیانداخت، قری داد و نعره زد:

"خواص" ها باید برقصندر رابطه با: اولتیماتوم خامنه ای به سران جنبش سبز

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر