خسرو و مجنون

- اگر بحث می و ساغر و زلف یار است که خیام و حافظ باید ممنوع الکار و ممنوع الخروج چه بسا تحت تعقیب قرار گیرند و هشتاد ضربه شلاق بخورند. البته چون در قید حیات نیستند آرامگاهشان به زندان اوین منتقل شود، کافی ست.
- با این وضع از دیوان حافظ جلدش می مونه و از خیام هیچی!
- پیشنهاد اچخ تغییر نام این آثار است که از ابتدا تحریک کننده نباشند.(البته نه برای هموطنان قزوینی)
مثلا : خسرو و مجنون - شیرین و لیلی

در رابطه با: ایرادهایی که ارشاد پس از 9 قرن به خسرو و شیرین گرفت!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر