.

3 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ناشناس گفت...

ضمن احترام به نظر شما و جملات زیبایی که نوشتید:
گوسفندان با تحریک و حمایت گرگ ها علیه چوپان انقلاب کردند و پس از پيروزی نود و هشت و دو دهم درصدشان به حکومت گاوها بر خود رای آری دادند
امروز گوسفندان قدر آن چوپان دلسوز را میدانند

ناشناس گفت...

من فکر میکنم که خوک ها حکومت می کنند

ناشناس گفت...

موافق نیستم با شما. به نظرم اگه اینطوری بود، منطقی تر بود:
گوسفندان علیه گاوها انقلاب کردند و پس از پیروزی نود و هشت و دو دهم درصدیشان به حکومت گرگها بر خود رای آری دادند.

پست کردن نظر