آزمون استخدامي نهاد رياست جمهوري

كدام مورد از تشابهات شخصیتهاي تاثیرگذار در برهه های حساس تاریخ گذشته و حال ، جناب مختار و دکتر احمدی نژاد در گذينه هاي زير تله ي كنكوري است؟

(لطفا ازعلامتهاي */@#! و... بر روي پاسخ درست خود داري فرماييد)

1- کذاب و دروغگو بودن

2- بی تفاوتی نسبت به ولایت یا ولایت گریزی

3- ادعای ارتباط با عالم غیب

4- تهمت قدرطلبی

5-*/@#!(ایرانی گری و توجه بیش از حد به ایرانی ها)*/@#!

6- خشونت و جنگ طلبی

7- شک یاران نزدیک و تهمت آنها در اثر موضع پیچیده و مبهم

8- تاسیس گروه انحرافی در مهدویت!

9- استفاده از سحر و جادو

10 - بد دین و دارای تفکر مذهبی نادرست بودن


در رابطه با: بررسی «تشابهات مختار و احمدی‌نژاد» توسط سازندگان سی دی ظهور نزدیک است

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

پست کردن نظر