شنبلیله

:: احیای سلامت::پیامبر خدا (ص) :به شنبلیله درمان بجویید. اگر امت من می دانستند که شنبلیله برایشان چه سودهایی دارد با آن درمان می کردند هر چند همسنگ آن طلا می دادند. (الجعفریات: ص245)::احیای سلامت::


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر