تکذیب

پس از اظهارات سعیدی مبنی بر یاعلی گفتن خامنه‌ای
رهبر معظم انقلاب اظهارات سعیدی را رد کرده و فرمودن من یا‌الله گفتم نه یا علی، چون مامانم اون موقع لخت بود

دررابطه با : یا علی گفتن خامنه‌ای هنگام تولد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر