برادر! این قرص نان به چند دینار همی خواهی؟

وی افزود: مردم نگران حذف چهار صفر از واحد پولی کشور نباشند؛ زیرا ما تجربه حذف این صفرها را در انتخابات گذشته داشته‌ایم.

. در رابطه با: حذف چهار صفر از واحد پولی کشور

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر