پیام تبریک ولی امر مسلمین جهان به ملکه انگلیس

صحنه که زیاد نداشت، ولی همون دو ثانیه صحنه را دیدم! و هوس تجدید فراش کردم!

در رابطه : ازدواج ویلیام و کیت

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر