سوال فلسفی

-آقای مهاجرانی ببخشيد، اين نقطه بزرگه كه رو كله‌شونه چی؟!

در رابطه با: مهاجرانی:حتی یک نقطه خاکستری در زندگی اقتصادی آیت الله خامنه ای وجود ندارد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر