میرزا بزرگ خان

ألیوم استعمال باطوم و الااشک آور به أیّ نحو کان حرام و در حکم محاربه با سنت پیامبر اکرم (ص) است

در رابطه با: سخنرانی نواده میرزای شیرازی در قم

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر