سگ برینه به آدم دروغ گو

در رابطه با: جعفری دولت آبادی دادستان تهران: موسوی و کروبی در خانه خودشان هستند. روشن کردن یا نکردن چراغها با خودشان است

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر