مگه مورتال کمبته چیت کد بزنه؟

من نمیدونم چرا صدام رو نفرین نکرد مجبور نباشیم ۸ سال باهاش بجنگیم اینهمه شهید و یتیم نمونه رو دستمون؛ یا چرا امریکا رو نفرین نمیکنه؟!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر