ورزش خطرناك

-چه احساسي داريد؟

-احساس كدومه، جر خوردم!

پ.ن: خداييش اين ورزشه؟ خود رو جر بدي، بعد فردا شاگردت ركوردت رو بزنه!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر